บ้านสร้างใหม่ #ติดถนนหลักในหมู่บ้านและติดแม่น้ำตุ้ย


บ้านสร้างใหม่ #ติดถนนหลักในหมู่บ้านและติดแม่น้ำตุ้ย